Het openbaar domein wordt in grote mate bepaald door het verkeer.
Oplossingen voor verkeersknelpunten vragen meer dan alleen een goede doorstroming van het verkeer. Leefbaarheid en veiligheid zijn net zo belangrijk als bereikbaarheid. De balans tussen deze drie thema’s bepaalt de duurzaamheid van de gekozen oplossing. Doordat Buro LST alle disciplines in huis heeft, wordt bij elk project een doorkijk gemaakt naar een integrale oplossing.
Met de voortdurende groei van het verkeer is het noodzakelijk dit goed te regelen, te begeleiden en te sturen.
Dit kan o.a. met de opmaak van
  • mobiliteitsplannen,
  • streefbeeldstudies,
  • verkeerscirculatieplannen,
  • en inrichtingsprincipes kan Buro LST de verschillende overheden van dienst zijn.
Ook de inrichting van verkeerswegen en de verschillende deelfacetten ervan maken
een belangrijk deel uit van ons werkpakket.
Buro LST kan op ieder schaalniveau hierbij de opdrachtvertrekker ondersteunen en van dienst zijn.