De discipline landschapsarchitectuur omvat in principe de inrichting van openbare en private ruimte  van zowel de landelijke gebieden als het stedelijke of bebouwde gebied.
Hierin zijn heel uiteenlopende ontwerpopgaven mogelijk:
  • omgevingsinrichting van grindplassen,
  • recreatiegebieden,
  • begraafplaatsen,
  • groenzones/parken,
  • stedelijke pleinen,
  • straten/ wegen op verschillende schaalniveaus,
  • andere (semi)publieke ruimten,
  • omgevingsinrichting bedrijventerreinen
Ook groenbeheerplannen en ontwerpen van stedelijke groengebieden behoren tot de mogelijkheden. Een duurzme inrichting van de buitenruimte ontwerpen vergt meer dan enkel deskundigheid op niveau van landschapsarchitectuur. Een integrale aanpak, waarbij alle voor het project noodzakelijke disciplines zijn vertegenwoordigd, dient in een meerwaarde te resulteren, waarbij kosten en het milieuaspect belangrijke afwegingsfactoren zijn bij de planontwikkeling.