Buro LST verleent u advies bij de technische uitwerking van de ruimteiljke ontwerpen.
Dit resulteert in het vertalen van de ruimtelijke principes naar:
  • technische uitvoeringsplannen,
  • rioleringsplannen,
  • kostenramingen,
  • het opmaken van bestekken,
  • meetstaten,
  • aanbesteding en gunning der werken,
  • uitvoeringsbegeleiding,
  • oplevering,
De uitwerking van gescheiden rioleringsstelsels, overleg met nutsmatschappijen e.d. maakt hier integrerend onderdeel van uit.
civiele rioleringstechnieken