Welkom

Buro Landschapsplanning, Stedenbouw en Techniek (Buro LST) verleent u advies op het vlak van:

  • ruimtelijke planning,
  • landschapsarchitectuur,
  • verkeerskunde,
  • civiele techniek en rioleringstechniek,
  • landmeetkunde.

RUIMTELIJKE
PLANNING

Van begeleiding bij het aanvragen van stedenbouwkundige attesten/vergunningen tot plannen voor verkavelingen.

lees meer…

LANDSCHAPS-
ARCHITECTUUR

Landschapsarchitectuur omvat de inrichting van openbare en private ruimte  van landelijke en bebouwde gebieden.

lees meer…

VERKEERS-
KUNDE

Met de groei van het verkeer is het noodzakelijk dit goed te sturen. Dit kan o.a. met de opmaak van mobiliteitsplannen.
lees meer…

CIVIELE &
RIOLERINGS-
TECHNIEK
Buro LST verleent u advies bij de technische uitwerking van de ruimteiljke ontwerpen naar o.a. technische uitvoeringsplannen.

lees meer…

LAND-
MEETKUNDE

Ook voor landmeetkunde kan u terecht bij Buro LST. Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren voor meer informatie.
lees meer…

Waarom Buro-LST?

Van particulieren tot overheden

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheidsinstanties, maar ook projectontwikkelaars, nutsmaatschappijen of particulieren die bv graag een stuk grond wensen te verkavelen kunnen een beroep doen op onze diensten.

Een sterk team

Het multidisciplinair vijfkoppige team van Buro LST staat garant voor een op maat gesneden invulling van zowel landelijke als stedelijke gebieden.

Kwaliteit

Buro LST draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Deze kwaliteit wordt o.a. gegarandeerd door permanente bijscholing, zelfevaluatie en bijsturing. De ISO-9001 kwalificatie is hierbij de rode leidraad in onze werkwijze.

Talrijke Realisaties

Hier vindt u een kort overzicht van enkele voorname projecten die onder begeleiding van Buro LST tot stand zijn gekomen. Een volledige lijst is op aanvraag verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren voor meer informatie.